Zasługujesz na ulgę
Kontakt
wypłeniacz

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
tel. (22) 616 33 48, (22) 740 40 22
fax (22) 617 69 21
e-mail: bioprofil@bioprofil.pl

KRS : 0000060390
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 189 240 PLN

NIP: 1132330835